logo Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
1431 PřF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
proděkan pro ekonomikuprof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
proděkan pro doktorské studiumprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
proděkan pro učitelské programydoc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
proděkan pro internacionalizacidoc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.
proděkan pro výzkum, rozvoj a kvalituprof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
proděkan pro pregraduální studiumRNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
proděkanka pro spolupráci se středními školami, péči o talenty, sociální oblast a celoživotní vzdělávánídoc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
proděkanka pro vnější vztahy, komunikaci a marketingdoc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
tajemníkRoman Čermák, M.Sc.
předseda akademického senátudoc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
předseda Akademického senátu PřFdoc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce