logo Přírodovědecká fakulta Plazmové nanotechnologie a bioaplikace
Fyzikální sekce
14312031 PNB Fyz Přírodovědecká fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci