Oddělení genetiky a molekulární biologie

1431401016 Genet ÚEB

Zaměstnanci

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce