logo Přírodovědecká fakulta Loschmidtovy laboratoře
Ústav experimentální biologie
1431401017 LosLab ÚEB Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci