logo Přírodovědecká fakulta Výzkum vegetace
Ústav botaniky a zoologie
1431402022 VyzVeg ÚBZ Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci