logo Přírodovědecká fakulta Výzkum terestrických bezobratlých
Ústav botaniky a zoologie
1431402024 VyzBez ÚBZ Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci