logo Přírodovědecká fakulta Výzkum obratlovců
Ústav botaniky a zoologie
1431402025 VyzObr ÚBZ Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci