logo Fakulta informatiky Fakulta informatiky
Masarykova univerzita
1433 FI MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
proděkan pro studijní programy, statutární zástupce děkanaprof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
proděkan pro vztahy s průmyslem a absolventyprof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitudoc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studiumprof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
proděkan pro bakalářské a magisterské studiumdoc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
tajemniceRNDr. Lenka Bartošková
předseda akademického senátuprof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Další aplikace