Fakulta informatiky

1433 FI MU

Zaměstnanci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce