logo Fakulta informatiky Fakulta informatiky
Masarykova univerzita
1433 FI MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
proděkan pro studijní programy, statutární zástupce děkanaprof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
proděkanka pro průmyslové partnerydoc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studiumprof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
proděkan pro bakalářské a magisterské studiumdoc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
proděkan pro vztahy s absolventy a celoživotní vzděláváníprof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitudoc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
tajemniceRNDr. Lenka Bartošková
předseda akademického senátuprof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
předseda studentské komory akademického senátuMgr. et Mgr. Dominika Krejčí

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce