logo Fakulta informatiky Ekonomické oddělení
Děkanát
14339914 EO Děk Fakulta informatiky MU

vedoucí odděleníIng. Jaroslava Šulcová

Zaměstnanci