logo Fakulta informatiky Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia
Děkanát
14339915 OVV Děk Fakulta informatiky MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníIng. Dana Komárková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci