logo Pedagogická fakulta Katedra historie
14411015 KHist Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedry (pověřený)Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci