logo Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky
14411020 KPrimP Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci