logo Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy
14411024 KVV Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Petr Kamenický, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci