Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky

14411032 KSpecPed PdF

Zaměstnanci

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce