Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky

14411032 KSpecPed PdF

Zaměstnanci

Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce