logo Fakulta sportovních studií Fakulta sportovních studií
Masarykova univerzita
1451 FSpS MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanPhDr. Jan Cacek, Ph.D.
proděkan pro celoživotní vzděláváníMgr. Ivan Struhár, Ph.D.
proděkan pro studiumdoc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy a internacionalizacidoc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkumIng. Zuzana Sajdlová, Ph.D.
proděkan pro strategii a rozvojMgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
tajemniceMgr. Lenka Goldmannová, MPA
předsedkyně akademického senátudoc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce