logo Fakulta sportovních studií Inkubátor kinantropologického výzkumu
Fakulta sportovních studií
14519610 IKV FSpS Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci