logo Ekonomicko-správní fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky
14561014 KAMI Ekonomicko-správní fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Bc. Martin Chvátal, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci