logo Výzkumná skupina CD spektroskopie nukleových kyselin a proteinů
Centrum strukturní biologie
14711002 CDSpek CSB Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost