logo Výzkumná skupina Radka Marka
Centrum strukturní biologie
14711017 SBMM CSB Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorprof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci