logo Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Centrum strukturní biologie
14711022 NMR CSB Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí sdílené laboratoředoc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci