logo Provozní oddělení
Sekce administrativy
14719030 ProvO Adm Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí odděleníIng. et Ing. Miroslav Haman

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci