logo Personální oddělení
Provozní oddělení
1471903020 PersO ProvO Sekce administrativy MU

Publikační činnost

Vedoucí odděleníMgr. Andrea Dvořáková
Zástupkyně vedoucího odděleníMgr. Markéta Jamrichová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci