logo Ústav výpočetní techniky
Masarykova univerzita
1492 ÚVT MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

tajemnice ústavuJUDr. Dana Šrubařová
ředitelprof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
zástupce ředitele pro strategii a službyIng. Martin Veselý
zástupce ředitele pro vědu a výzkumdoc. Ing. Otto Dostál, CSc.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce