logo Kancelář kvestora
Rektorát
149990 KvesKanc RMU Masarykova univerzita MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Jan Mysliveček, Ph.D.
ředitelka projektuIng. Jitka Blažková

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce