logo Lékařská fakulta Anesteziologicko-resuscitační klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110122 ARK FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci