logo Lékařská fakulta Biologický ústav
Teoretická pracoviště
14110513 BiolÚ Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

zástupce přednosty ústavuprof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři