logo Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí
14561017 KFin Ekonomicko-správní fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci