logo Pedagogická fakulta Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí
Děkanát
14419917 OVKAZ Děk Pedagogická fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí oddělení (pověřena výkonem funkce)Mgr. Martina Lužná

Zaměstnanci