logo Fakulta sociálních studií Katedra mediálních studií a žurnalistiky
14231015 KMSŽ Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
zástupce vedoucího katedrydoc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci