logo Farmaceutická fakulta Ústav aplikované farmacie
14161011 ÚAF Farmaceutická fakulta MU

Garantovaná výuka

přednostka ústavudoc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci