logo Farmaceutická fakulta Farmaceutická fakulta
Masarykova univerzita
1416 FaF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

tajemniceIng. Barbora Sobańská, MPA

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci