logo Fakulta sociálních studií Oddělení pro vnitřní a vnější komunikaci
Děkanát
14239917 OVV Děk Fakulta sociálních studií MU

vedoucí odděleníMgr. Lucie Čechovská

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci