logo Fakulta sportovních studií Personální oddělení
Děkanát
14519912 PersO Děk Fakulta sportovních studií MU

vedoucí odděleníMgr. Ivana Klašková

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce