logo Ekonomicko-správní oddělení
Divize provozně-ekonomická
14920120 EkonO DPE Ústav výpočetní techniky MU

vedoucí pracovištěIng. Eva Rexová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci