logo Oddělení investic a veřejných zakázek
Divize provozně-ekonomická
14920130 OInvVZ DPE Ústav výpočetní techniky MU

vedoucí pracovištěIng. Dagmar Unzeitigová

Zaměstnanci