logo Skupina proaktivní bezpečnosti
Bezpečnostní tým - CSIRT-MU
1492023020 SPB CSIRT-MU Divize kyberbezpečnosti a správy dat MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěRNDr. Martin Drašar, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci