logo Knihovnicko-informační centrum
Divize kyberbezpečnosti a správy dat
14920250 KIC DKSD Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěPhDr. Hana Vochozková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci