logo Správa informačních systémů
Divize informačních systémů
14920410 SIS DIS Ústav výpočetní techniky MU

vedoucí pracovištěMgr. Jaromír Ocelka

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci