logo Technická podpora uživatelů a služeb
Divize IT služeb
14920520 OPS DITS Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Martin Mazánek, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce