logo Centrální a systémová správa
Divize IT služeb
14920530 ITSD DITS Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěJan Izydorczyk

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci