logo Vývoj a datová analýza
Divize IT služeb
14920560 CPS DITS Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Adriana Strejčková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci