logo CRUSOE - Situační povědomí v kyberbezpečnosti
Oddělení projektů
14921226 CRUSOE OProj Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí projektuRNDr. Jan Vykopal, Ph.D.