logo Útvar pro péči o studenty
Odbor pro akademické záležitosti
14991800 ÚPSt OAZ Rektorát MU