logo Oddělení pohybově postižených
Odbor pro akademické záležitosti
14991826 SSNOPO OAZ Rektorát MU