logo Oddělení ekonomických systémů
Ekonomický odbor
14999460 OddES EkonO Rektorát MU

vedoucí pracovištěIng. Martina Ježková

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce