logo Ekonomicko-správní fakulta Katedra práva
14561021 KPr Ekonomicko-správní fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryJUDr. Jindřiška Šedová, CSc.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci