logo Lékařská fakulta Urologická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110225 UrolK FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Publikační činnost

přednosta klinikyMUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU
zástupce přednosty klinikyMUDr. Vítězslav Vít

Zaměstnanci

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci