logo Lékařská fakulta Klinika úrazové chirurgie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110232 KUCh FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyMUDr. Milan Krtička, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci