logo Lékařská fakulta Klinika dětské radiologie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny
14110312 KDR PDM Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka klinikydoc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
zástupkyně přednosty klinikyMUDr. Ivana Červinková, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci