logo Lékařská fakulta Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat
Účelová zařízení
14119890 ZLZ ÚZ Lékařská fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
zástupkyně vedoucího pracovištěIng. Sylva Konvičná Pipalová, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci